Studija – Nusproizvodi konoplje dobra alternativna hrana za janjad

Foto: Canva

Studija Državnog sveučilišta Oregon otkrila je da se istrošena biomasa konoplje — glavni nusprodukt procesa ekstrakcije kanabinoida (CBD) konoplje — može uključiti u prehranu janjetine bez ikakvih većih štetnih učinaka na zdravlje životinja ili kvalitetu njihovog mesa, piše Phys.org.

Nalazi su značajni jer nusproizvodi konoplje, poznati kao istrošena biomasa konoplje, trenutno imaju malu ili nikakvu ekonomsku vrijednost za industriju konoplje, rekli su istraživači.

Istrošena biomasa konoplje također nije legalizirana kao hrana za stoku od strane Uprave za hranu i lijekove zbog potencijalne prisutnosti THC-a i njegovih mogućih utjecaja na zdravlje životinja, tako da je ovo otkriće korak naprijed prema dobivanju tog odobrenja.

“Koliko znamo, naša je studija prva koja procjenjuje učinke hranjenja stoke istrošenom biomasom konoplje”, rekao je Serkan Ates, izvanredni profesor na Fakultetu poljoprivrednih znanosti države Oregon.

“Ova otkrića su važna i za uzgajivače konoplje i za proizvođače stoke jer pružaju dokaze da se ovaj nusproizvod konoplje može koristiti u prehrani stoke. Ako Uprava za hranu i lijekove odobri njegovu upotrebu kao stočne hrane, uzgajivači konoplje mogli bi imati tržište za ono što je u biti otpadni proizvod i stočari bi mogli uštedjeti novac dopunjujući svoju hranu iskorištenom biomasom konoplje”.

Zabrana u 20. stoljeću

Konoplja se uzgajala u Sjedinjenim Državama od kolonijalnih vremena sve dok nije zabranjena u 20. stoljeću jer je bila regulirana isto kao i marihuana. Konoplja je ista vrsta kao marihuana, ali sadrži puno manje količine THC-a, psihoaktivnog spoja.

Posljednjih godina konoplja je legalizirana kao poljoprivredna roba, što je dovelo do porasta uzgoja. Do 2021. u SAD-u je bilo zasađeno 54.152 hektara konoplje, a ukupna vrijednost usjeva bila je 824 milijuna dolara, prema USDA-i.

Konoplja je vrlo svestrana kultura koja se može koristiti u tekstilu, hrani, papiru i građevinskim materijalima, ali donedavno se uglavnom uzgajala za CBD ulje, koje se dobiva iz cvjetova i lišća biljke konoplje. Prema podacima Ministarstva poljoprivrede SAD-a o površini usjeva za 2020., 62% uzgojene konoplje uzgajano je za ekstrakciju CBD-a.

Za potrebe studije, istraživači iz države Oregon dali su muškoj janjadi dvije različite količine potrošene biomase konoplje (10% i 20% ukupne hrane), a zatim su uskratili biomasu konoplje četiri tjedna, takozvano razdoblje karence. Zatim su procijenili prirast težine , karakteristike trupa, kvalitetu mesa i zdravstvene parametre janjadi.

Njihovi nalazi su uključivali:

  • Nutritivna kvaliteta istrošene biomase konoplje jednaka je lucerni, kojom se obično hrani janjad, te ima nižu ukusnost i bolju probavljivost.
  • Na unos hrane negativno je utjecalo hranjenje 20% potrošene biomase konoplje kratkoročno, ali ne i dugoročno, dok je hranjenje 10% potrošene biomase konoplje dugoročno povećalo unos hrane. Unatoč tome, nisu uočeni nikakvi učinci na težinu janjadi.
  • Osim povećanja skupljanja i gubitka kuhanja koji također mogu utjecati na mekoću, drugi parametri povezani s kvalitetom trupa i mesa nisu bili pod utjecajem hranjenja istrošenom biomasom konoplje.
  • Potrošena biomasa konoplje utjecala je na metabolizam na način koji se ne čini štetnim i poboljšala je antioksidativni kapacitet životinja.
  • Jetra životinja nije bila pogođena, ali je opaženo smanjenje jetrenog klirensa, sposobnosti jetre da ekstrahira ili metabolizira lijek. Autori su naveli da ovo posljednje otkriće zahtijeva daljnje istraživanje, jer bi moglo utjecati na klirens drugih lijekova koji se mogu davati janjadi.

“Iako su potrebna dodatna istraživanja, istrošena biomasa konoplje može se smatrati sigurnom hranom za preživače i dobrom alternativom lucerni za stoku, osobito ako predstavlja ekonomsku korist”, rekao je Ates.

Postavi prvi komentar na ovu objavu

Ostavi komentar

Email adresa neće biti objavljena.


*