Legalizacija medicinskog kanabisa dovodi do smanjenja konzumacije kod tinejdžera u SAD-u

Legalizacija medicinskog kanabisa dovodi do smanjenja konzumacije kod tinejdžera u SAD-u.

Prema opsežnom istraživanju nad američkim srednjoškolcima, legalizacija medicinskog kanabisa zapravo je dovela do pada upotrebe rekreacijskog kanabisa među tinejdžerima.

Studija je koristila rezultate anonimnog istraživanja danog više od 800.000 srednjoškolaca u 45 država. Na taj se način izračunao broj tinejdžera koji puše marihuanu. Studiju možete vidjeti u Američkom časopisu o zlouporabi droga i alkohola.

U državama koje su donijele zakone o medicinskom kanabisu, studija je utvrdila da je broj tinejdžera koji koriste kanabis bio 1,1% manji nego u državama koje to nisu učinile. Taj je rezultat dobiven čak i kada se u obzir uzmu drugi promjenjivi čimbenici kao što su ekonomska kretanja, državna demografija i karakteristike mladih, kao i politika duhana i alkohola.

Gdje je medicinski kanabis legaliziran u SAD-u?

Dr Rebekah Levine Coley, profesorica psihologije na bostonskom fakultetu, kaže:

Otkrili smo da će za svaku skupinu od 100 adolescenata jedan manji broj biti trenutni korisnik marihuane nakon što se donese zakon o medicinskoj kanabisu. Kad smo gledali određene podskupine adolescenata, ovo smanjenje postalo je još izraženije. Na primjer, 3,9% manje crnaca i 2,7% manje latinoameričke mladeži sada koriste marihuanu. Te stope su izražene u državama sa zakonima o medicinskom kanabisu.

Ovo se posebno istraživanje odvijalo u razdoblju od 16 godina. To je omogućilo istraživačima da uspoređuju promjene u upotrebi kanabisa među tinejdžerima u državama koje su donijele zakone o medicinskoj kanabisu. Rezultati studije pokazali su da što su zakoni duže postojali, manje je korištenja kanabisa bilo među tinejdžerima.

Dr Coley kaže:

Neki su tvrdili da dekriminalizacija ili legalizacija medicinske marihuane može povećati upotrebu kanabisa među mladima. Prvenstveno tako što će im olakšati pristup, ili ga čineći manje štetnim. Međutim, vidjeli smo i suprotan učinak. Nismo uspjeli utvrditi zašto je to, ali druga su istraživanja pokazala da je nakon donošenja zakona o medicinskoj kanabisu percepcija mladih o potencijalnoj štetnosti upotrebe kanabisa zapravo povećana. Alternativno, druga teorija je da, kako zakoni o kanabisu postaju blaži, roditelji povećavaju nadzor nad svojom djecom ili mijenjaju način na koji razgovaraju s njima o upotrebi droga.

Kakav je utjecaj državnih zakona?

Jedan od istaknutih nalaza studije bio je da legalizacija rekreacijske marihuane nije imala vidljiv učinak na konzumaciju marihuane kod adolescenata. Samo se javio slučaj malog pada pušenja marihuane među 14-godišnjacima i ljudima hispanskog podrijetla, te porasta upotrebe među bijelim adolescentima.

Nijedna politika nije utjecala na kronične korisnike marihuane, sugerirajući da državni zakoni na te studente ne mogu lako utjecati.

 

(Izvor: healtheuropa.eu)

Postavi prvi komentar na ovu objavu

Ostavi komentar

Email adresa neće biti objavljena.


*