Industrijska konoplja : Gdje ju možemo koristiti?

Industrijska konoplja se koristi za proizvodnju užadi

Danas većinom čujemo o medicinskim koristima marihuane. Što je sa onima iza toga? Industrijska konoplja, koja je kod nas nažalost djelomično legalizirana, ima potencijal da se od nje proizvede gotovo 33 000 proizvoda.

Što je industrijska konoplja?

Naziv često povezan s marihuanom koja ne “šljaka”,  industrijska konoplja je kod nas korišten pojam za konoplju uzgojenu zbog prerade u proizvode koji ne sadrže THC i/ili CBD. Naravno u zakonu su definirane granice THC/CBD  koje može sadržavati konoplja uzgajana na našem teritoriju.

Nekad to nije predstavljalo problem te su se uzgajale sve vrste konoplje, i one psihoaktivne

Vlakno

Industrijska konoplja je korisna u mnogim područjima

Od 100 kilograma suhe stabiljke konoplje može se dobiti i do 30 kg vlakna.

Neki od proizvoda koje dobivamo daljnjom preradom vlakna:

 • platna za cerade
 • šatori
 • konopci
 • užadi
 • špage
 • tkanine za radna odjela
 • ručnici
 • posteljine

Kao otpadni materijal prilikom prerade konoplje dobiva se „kučina“– upotrebljava se kao izolacijski materijal

Daljnjom preradom „kučine“ možemo ju razdijeliti na sitna vlakna. Taj proces danas zovemo kotonizacija . Sama riječ kotonizacija nam govori da ćemo dobiti proizvod sličan pamuku odnosno kotonin, koji predstavlja jednu od rijetkih i kvalitetnih zamjena za pamuk.

Industrijska konoplja je većinom sačinjena od drvenastog dijela – koji čini gotovo 70% biljke . Taj drvenasti dio nazivamo pozder.

Pročitaj o više proizvoda koji se dobivaju preradom konoplje

Pozder

Nakon odvajanja vlakana i pulpe vijanjem stabiljke ostaje nam čisto drvo koje nazivamo pozder. Industrijska konoplja, može donesti prinose pozdera u količinama i do 4,8 m³ godišnje. Prosječni godišnji prirod drva : hrastova 3,4 m³, jela 3,45 m³ , bor 2,35 m³.

Industrijska konoplja daje puno više drva u odnosu na godišnji prirast šuma i samim time je ekološki i financijski isplativija

Pozder se može koristiti kao :

 • biogorivo
 • ogrjevna masa u kućanstvima
 • izvor celuloze za papir
 • proizvodnju različitih kemijskih preparata
 • industrija koksa.

Prilikom sagorijevanja stvara 2,3 % koksa. Kalorijska vrijednost pozdera prilikom sagorijevanja je 3500 kcal što ga čini vrlo pogodnim za ogrjev.

Sjeme

Industrijska konoplja je korisna u mnogim područjima u svijetu

Za razliku od ostalih biljaka, industrijska konoplja je izrazito pogodna za proizvodnju ulja, te time može konkurirati mnogim danas „mainstream“ uljaricama, poput suncokreta i uljane repice. Postotak ulja od gotovo 35 % nam govori da na samo 100 kg sjemena možemo dobiti gotovo 35 litara ulja, što je za 20% manje od svima nam poznate uljane repice – no konoplja raste puno brže od uljane repice te ne zagađuje tlo već ga oplemenjuje iz godine u godinu.

Prije, u vrijeme drugih uvjeta, dok se konoplja uveliko uzgajala na našim područjima konopljino sjeme se koristilo za hranjenje peradi kako bi im meso i jaja bili kvalitentniji.

Konopljino ulje se danas koristi za prehranu, u proizvodnji kozmetike posebice sapuna, boja i lakova te u medicinske potrebe

Nekad su se životinje hranile takozvanim „uljanim pogačama“ . Uljane pogače su nusproizvod koji nastaje kad se industrijska konoplja odnosno njezino sjeme hladno preša . Uljane pogače su svojim sadržajem utjecale na hormonski i fizički balans kod životinja, krave su davale kvalitenije mlijeko, a konji i volovi su imali više snage

Industrijska konoplja: Tržište danas

Ljekovitost

Od davnina pa sve do danas, konoplja se koristi za liječenje raznih bolesti, od psihičkih do fizičkih. Najčešće za lječenje težih bolesti trebamo prisutnost velikih količina THC/CBD – a u lijeku pa se koriste vrste sa visokim sadržajem istih. Pročitajte više o tome na linku!

Više o tome koje su medicinske koristi pročitajte ovdje!

 

Portal „vutropedija.com“ se ograđuje od odgovornosti izrade, posjedovanja, uporabe i prometa kanabisom u državama gdje je ilegalno. Pomno obratite pažnju na zakon i legalitet kanabisa u državi u kojoj se nalazite. Savjeti sa portala „vutropedija.com“ ne mogu zamijeniti profesionalnu medicinsku pomoć. Za više informacija obratite se svom liječniku.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.